Ministerie SZW en ICT sector investeren € 10 miljoen extra in scholing Dankzij het Sectorplan ICT kan met ingang van de zomer van 2014 extra worden geïnvesteerd in opleidingen en training van 2.500 ICT-professionals. Er zal extra aandacht worden geschonken aan de employability van werknemers binnen hun huidige werkkring of oriëntatie op een positie in een andere werkkring.
Het CA-ICT zal daarnaast 500 extra leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs realiseren, samen met het onderwijs. Tot slot wordt een ICT Value pack training aangeboden aan 200 studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs waarbij sprake is van een baangarantie.

Sectorplan ICT in hoofdlijnen

Omvang investering: € 9,4 miljoen Euro

Banen

  • Het realiseren van 500 extra BBL-trajecten: extra leer-werkbanen op MBO niveau;
  • Het realiseren van 200 Value Pack trajecten: aanvullende modules naast de reguliere opleiding op MBO of HBO niveau, met garantie op een arbeidscontract.

Van werk naar werk/crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid op lange termijn

  • Begeleiding van werk naar werk van 200 werknemers binnen de ICT-sector door bemiddeling en scholing;
  • Loopbaanbegeleiding van 300 werknemers in ICT-functies

(Om)scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn
Het stimuleren van algemene scholing van 2.500 werknemers in de ICT-sector

Innovatie

  • Het ontwikkelen van een scholings- en ontwikkelingsplatform voor de ICT-professional

Het sectorplan is namens de sociale partners ingediend door het CA-ICT, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de ICT sector en in april 2014 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 4,7 miljoen beschikbaar voor de uitvoering.

De sector investeert zelf ook € 4,7 miljoen. De voorbereiding van de uitvoering vindt plaats in de maanden april en mei, in juni zal de uitvoering starten.

De partijen die het sectorplan hebben aangevraagd zijn: Nederland-ICT, CIO-Platform, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.

U kunt hier de publieksversie van het Sectorplan ICT inzien.