Met een investering van 10 miljoen euro mogelijk om 500 tot 1.000 jonge afgestudeerden aan een baan in de ICT te helpen, enkele duizenden ICT professionals bij te scholen en zo’n 300 werkzoekende ICT-ers te helpen.
 
Dit staat in een sectorplan opgesteld door de Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT). Het wordt een dezer dagen aan het ministerie van SZW aangeboden.
 
Het plan is gericht op het wegnemen van knelpunten op de ICT-arbeidsmarkt. Centrale aanname is dat ICT-bedrijven dankzij het plan gaan investeren in de opleiding van medewerkers, met een 50% subsidie.
 
Afspraken tussen sociale partners
Officieel moet het plan nog worden aangenomen, maar CA-ICT en de daarin vertegenwoordigde partners hebben daar een zodanig vertrouwen in dat vooruitlopende op de formele goedkeuring al voor eigen risico is begonnen met de uitvoering.
 
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen met als doel vermindering van de werkloosheid op de korte termijn. De ICT-sector is er als een van de eerste sectoren in geslaagd om met zo’n plan —  voor de periode 2014 – 2015 — te komen.
 
In de snelheid waarmee de IT-bedrijven in dit geval de neuzen een kant op wisten te krijgen, speelt ongetwijfeld een rol dat in deze sector naast de nodige werkloosheid, ook sprake is van een al jaren groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures. Binnen afzienbare tijd worden tekorten op de arbeidsmarkt voorzien van 4.000 tot 7.000 professionals.
 
Directeur Louis Spaninks, van CA-ICT zegt er van overtuigd te zijn dat het plan, behalve aan een verbetering van de kansen op werk, ook zal bijdragen aan een beperking van de voorspelde tekorten aan ICT-professionals: “Dat is niet alleen in het belang van de sector, maar van de Nederlandse economie als geheel”.
 
Nederland ICT
De brancheorganisatie Nederland ICT is ingenomen met het plan van CA-ICT. Voorzitter Bart Hogendoorn: ‘De ontwikkelingen in de ICT-sector gaan razendsnel. Er wordt nu kennis gevraagd die in de opleidingen van slechts een paar jaar terug niet aan bod kwam. Daar kan nu wat aan worden gedaan.’
 
Bron: www.automatiseringsgids.nl, klik hier voor het originele artikel