Bent u benieuwd of en hoe u succesvol gebruik kunt maken van het nieuwe Europese subsidieprogramma
Horizon 2020 met een miljardenbudget voor de periode 2014 tot 2020. Tijdens het seminar ‘Horizon 2020:
Subsidiekansen voor Nederlandse ICT-ondernemers’ op 10 oktober 2013 leert u welke kansen dit programma u
biedt.

Geld voor de implementatie van innovaties
Het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 is op dit moment ‘in de maak’. Dit programma gaat begin 2014
van start met een totaalbudget van ruim € 70 miljard waarvan bijna een derde is bestemd voor industriële
sectoren als ICT en materiaaltechnologie. Een belangrijk verschil tussen Horizon 2020 en zijn voorgangers is de
sterke marktgerichte focus. Het gaat niet meer om R&D op zich maar om toepassing van de ontwikkelde
innovatie. Het grotere budget en de marktfocus bieden interessante kansen voor grote en kleine Nederlandse
ICT ondernemers om financiering te krijgen voor de ontwikkeling en demonstratie van hun innovaties en om
door Europese samenwerking nieuwe partners te leren kennen, nieuwe kennis op te doen en nieuwe markten
te openen. Een goede voorbereiding draagt zeker bij aan het succesvol benutten van dit nieuwe
meerjarenprogramma. Nederland ICT en Stichting CA-ICT organiseren een seminar voor relaties waarin
Nederlands grootste subsidieadviseur alle ins en outs vertelt over Horizon 2020 en hoe u daarvan gebruikt kunt
maken.

Voor wie?
Het seminar is bedoeld voor innovatieve ICT-ondernemers die in een internationale context R&D-projecten
willen opzetten, uitvoeren en praktisch implementeren. Elke ICT-ondernemer is welkom, zeker ook zij die al
ervaring hebben opgedaan met voorgangers als FP7. Horizon 2020 kent speciale instrumenten voor MKB-ers
waardoor het seminar echt interessant is voor alle ICT-ondernemers. Aan het seminar zijn voor relaties geen
kosten verbonden.

Uw voordeel
Tijdens het seminar leert u alles over Horizon 2020, zoals hoe het programma is opgebouwd, welke ICT-thema’s
centraal staan, hoe een project tot stand komt, hoeveel subsidie u kunt krijgen en hoe u een aanvraag moet
indienen.

Programma en locatie
Het seminar vindt plaats op donderdag 7 november 2013 in het Van der Valk Hotel aan de Hoofdveste 25 in
Houten (routebeschrijving ), duurt 6,5 uur en start om 13.30 tot 20.00 uur. Voor eten en drinken wordt
gezorgd.

Meld u nu aan!
Wilt u het seminar bijwonen, geef dit dan door aan Judith Spaltman via judith.spaltman@pnoconsultants.com
of via 06 -29 55 88 29.