Nieuwsbrief

ICT biedt de economie en de samenleving kansen wanneer er over de juiste digitale vaardigheden wordt beschikt.
Het programma Digivaardig & Digiveilig beschikt nu over een online Kennisbank met interessante publicaties, artikelen
en best practices over de beroepsbevolking die informatie, inspiratie en nieuwe inzichten bieden.

Naast het inschrijven voor deze nieuwsbrief en actuele kennis opdoen in de Kennisbank kunt u zelf ook stukken
insturen die relevant zijn voor in de Kennisbank. Zo kan iedereen bijdragen aan en leren van dit kennisplatform!

Bron: Digivaardig & Digiveilig