Nieuwsbrief ICT biedt de economie en de samenleving kansen wanneer er over de juiste digitale vaardigheden wordt beschikt. Het programma Digivaardig & Digiveilig beschikt nu over een online Kennisbank met interessante publicaties, artikelen en best practices over de beroepsbevolking die informatie, inspiratie…