Het CA-ICT (www.caict.nl) is voornemens EGF subsidie aan te vragen voor IT-bedrijven gevestigd in Noord Brabant, Gelderland en Limburg.
Om aan de eisen te voldoen moet een subsidieaanvraag ten minste 500 ontslagen betreffen.
Het CA-ICT is op zoek naar bedrijven waarbij reorganisaties plaats vinden om gezamenlijk aan ongeveer 600 ontslagen medewerkers te komen.
De EGF subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten. Deze kosten moeten betrekking hebben op activiteiten die op de deelnemers (ontslagen medewerkers) zijn gericht. Het gaat hierbij om kosten voor scholing, outplacement, werk naar werk, EVC, mobiliteitscentrum, opzetten eigen bedrijf en dergelijke.
Zowel interne loon- en exploitatiekosten als de kosten van externen zijn subsidiabel.

Voor vragen: info@caict.nl