IT PerformanceHouse (ITPH) houdt op 29 mei 2013 vanaf 13:00 een it-branchedag voor de regio Overijssel. Op de dag komen in het Stadiongebouw van voetbalclub PEC Zwolle ruim honderd it-bedrijven en -fabrikanten bij elkaar en gaan zij actief op zoek naar trends en ontwikkelingen in het it-landschap. Het doel van de dag is een aanzet te geven om door samenwerking tussen de it-ondernemers, -fabrikanten, overheid en onderwijs de regionale economie te versterken en werkgelegenheid te vergroten.

De it-sector in Nederland moet scherp zijn op nieuwe trends en ontwikkelingen, omdat die nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. Zeker voor de ondernemer op regionaal niveau die de trends en ontwikkelingen vroegtijdig herkent en daar samen met anderen op inspringt. Dat is ook waar IT PerformanceHouse en in het bijzonder de Regionale IT-Branchedag zich op richt. Of zoals Hessel Joustra van IT PerformanceHouse het formuleert: ‘De trend in het ondernemen is sharing en joining en dat stimuleren wij. De regio moet trends en ontwikkelingen vroegtijdig oppakken en vertalen in zakelijke activiteiten. Dat kan alleen, maar samen gaat dat sneller en beter.’

Themagroepen
Op de Regionale IT-Branchedag 2013 worden mede op basis van door aanwezigen geïdentificeerde trends en ontwikkelingen themagroepen geformeerd met it-ondernemers, -fabrikanten, overheid en onderwijs. Die groepen gaan onderzoeken hoe ze die trends en ontwikkelingen kunnen vertalen naar regionale, economische activiteiten.

De Regionale IT-Branchedag 2013 past binnen het stimuleringsproject van de stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), zodat er ook financiële middelen beschikbaar komen om samenwerkende ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Een sterkere it-sector betekent meer werkgelegenheid en grotere kansen voor it-afstudeerders. Geselecteerde samenwerkingsverbanden die ontstaan op de it-branchedag worden ook na de dag actief ondersteund door IT PerformanceHouse.

Sander Hulsman

Bron: CRN