In een constructieve samenwerking met de werkgevers heeft kenniscentrum ECABO het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT uitgewerkt. Hierin staat wat een ervaren geo-ICT’er moet kunnen. Na de zomervakantie zal het beroepscompetentieprofiel samen met de opleidingen worden doorvertaald naar een opleiding. Samen met ECABO wordt gekeken naar een passende invulling, rekening houdend met de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo- onderwijs.

ECABO ontwikkelde het beroepscompetentieprofiel in opdracht van SAGEO, namens een mbo-werkgroep die een jaar geleden het voortouw nam voor de nieuwe opleiding. Het initiatief wordt medegefinancierd door Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT), de gemeenten Rotterdam en Den Haag en Radius College.

Bron: nieuwsbrief 4 juli 2012 op www.arbeidsmarktgeo.nl