Experts gezocht bij invulling beroepscompetentieprofiel.

In februari organiseert Kenniscentrum ECABO de eerste bijeenkomst voor experts uit het geowerkveld die mee willen denken over de invulling van het nieuwe beroepscompetentieprofiel GEO-ICT. Belangstellenden vanuit de arbeidsmarkt, overheid en bedrijfsleven, worden uitgenodigd zich op korte termijn te melden.

 Een beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van een vakvolwassen (ervaren) werknemer die al drie tot vijf jaar in het betreffende beroep werkzaam is. Het profiel moet herkenbaar zijn voor een werkgever en wordt daarom opgesteld in samenwerking met de arbeidsmarkt. Een beroepscompetentieprofiel vormt de basis voor een vertaling naar kwalificatiedossiers: door de Minister OCW vastgestelde documenten aan de hand waarvan een opleiding gestart mag worden. ECABO ontwikkelt het beroepscompetentieprofiel in opdracht van SAGEO, namens een mbo-werkgroep die een jaar geleden het initiatief nam voor een nieuwe opleiding Geo-ICT. Het initiatief wordt medegefinancierd door CA-ICT en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.
 
ECABO nodigt experts uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van het competentieprofiel. Dit traject zal bestaan uit twee (eventueel drie) expertmeetings van maximaal een dagdeel. Gedurende de bijeenkomsten zullen de kerntaken van een GEO-ict’er in kaart gebracht worden: wat moet deze medewerker kennen en kunnen? De eerste bijeenkomst vindt plaats in februari/maart.
 
Graag horen wij zo snel mogelijk of u als expert een bijdrage wilt leveren aan de bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vindt plaats bij ECABO te Amersfoort. U kunt uw reactie sturen aan Joyce van Berlo, j.vberlo@ECABO.nl.

Bron: nieuwsbrief 30-01-2012  op www.arbeidsmarktgeo.nl