Kenniscentrum ECABO is gestart met het opstellen van het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT. De eerste bijeenkomst met werkgevers heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven wat verwacht wordt van iemand die deze opleiding heeft genoten. Het leverde uiteraard veel vakjargon op, dat ECABO zal vertalen naar algemene termen. De resultaten van deze uitwerking worden weer voorgelegd aan de werkgevers.
 
Beroepscompententieprofiel
 Een beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van een vakvolwassen (ervaren) werknemer die al drie tot vijf jaar in het betreffende beroep werkzaam is. Het profiel moet herkenbaar zijn voor een werkgever en wordt daarom opgesteld in samenwerking met de arbeidsmarkt. Een beroepscompetentieprofiel vormt de basis voor een vertaling naar kwalificatiedossiers: door de Minister van OCW vastgestelde documenten aan de hand waarvan een opleiding gestart mag worden. ECABO ontwikkelt het beroepscompetentieprofiel in opdracht van SAGEO, namens een mbo-werkgroep die een jaar geleden het initiatief nam voor een nieuwe opleiding geo-ICT. Het initiatief wordt medegefinancierd door CA-ICT en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Bron: nieuwsbrief 3 april 2012 op www. arbeidsmarktgeo.nl