Kabinetsinformateurs geïnformeerd en geadviseerd over de noodzaak van de gedigitaliseerde samenleving

De huidige generatie studenten en scholieren is prima op de hoogte van en in staat om te werken met digitale hulpmiddelen en –media.  Het bedrijfsleven speelt hier al in ruime mate op in via haar communicatieve en commerciële kanalen. Achterblijvers lijken het onderwijs en de (oudere) burgers. Neelie Kroes zet zich in, vanuit haar verantwoordelijkheid als Europees commissaris met de portefeuille Digitale Agenda, om in heel Europa onderwijs, bedrijfsleven en burgerij te informeren en zo mogelijk vaardig te maken in het gebruik van de digitale mogelijkheden.
Voor Nederland wordt dit aangestuurd door een Strategieraad en Programmaraden onder het Ministerie van EL&I. Oud-minister Tineke Netelenbos geeft hier leiding aan.
CA-ICT is nauw betrokken met twee adviseurs en als substantiële financiële sponsor.

De Kabinetsinformateurs hebben recent een advies ontvangen van de Stragetieraad gericht op de noodzaak tot digitalisering van de samenleving en wat daar voor nodig is. De essentie van het advies is het volgende:

Een moderne samenleving is digitaal en Nederland verdient een koppositie

1.    Het aanleren van digitale vaardigheden moet verplicht onderdeel worden in het curriculum van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen.
2.    Communicatie (en daar waar mogelijk ook dienstverlening) door de overheid dient volledig digitaal te worden.
3.    Burgers en ondernemers moeten ondersteund en voorgelicht worden over de mogelijkheden, het gebruik en de risico’s van de digitale economie en samenleving.

Klik hier voor de hele adviesnota.