Jaar: 2012

CA-ICT Awards voor ICT-talent

Gepubliceerd:   CA-ICT   Geen categorie   nieuws
CA-ICT Awards voor ICT-talent Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) geeft aan acht ICT-talenten in het mbo/hbo een tegemoetkoming in de studiekosten in de vorm van een mbo-ICT Award. De acht leerlingen en/of werknemers krijgen elk een studiebeurs van € 2.500. Daarmee benadrukt CA-ICT dat mbo-ICT’ers van groot belang zijn voor…

CA-ICT studiebeurzen uitgereikt

Gepubliceerd:   CA-ICT   Geen categorie   nieuws
CA-ICT studiebeurzen uitgereikt 15 november jl kregen vier talentvolle mbo-leerlingen in de ICT een studiebeurs van 2500 euro. De studiebeurs werd uitgereikt tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen en is beschikbaar gesteld door Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT).   Dit jaar krijgen acht ICT-talenten in het mbo/hbo een bijdrage in…

Nieuwe mbo-opleiding geo-ICT in de grondverf

Gepubliceerd:   CA-ICT   Geen categorie   nieuws
In een constructieve samenwerking met de werkgevers heeft kenniscentrum ECABO het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT uitgewerkt. Hierin staat wat een ervaren geo-ICT’er moet kunnen. Na de zomervakantie zal het beroepscompetentieprofiel samen met de opleidingen worden doorvertaald naar een opleiding. Samen met ECABO wordt gekeken naar een passende invulling,…

ECABO werkt aan de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT.

Gepubliceerd:   CA-ICT   Geen categorie   nieuws
Kenniscentrum ECABO is gestart met het opstellen van het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT. De eerste bijeenkomst met werkgevers heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven wat verwacht wordt van iemand die deze opleiding heeft genoten. Het leverde uiteraard veel vakjargon op, dat ECABO zal vertalen naar algemene termen.